Parteneri si legaturi
 Directii teritoriale de Statistica
 Prefectura Judeţului Dolj
 Primăria Municipiului Craiova
 Consiliul Judeţean Dolj
 Camera de Comert si Industrie "Oltenia"
 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
 Alte legaturi utile 
 
 Newsletter signup

Click aici pentru a va abona la newsletter-ul INS.

Atributiile Directiei Judetene de Statistica Dolj


 

                Direcţia Judeţeană de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului Nr.957/2005 şi 546/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, ca unităţi teritoriale ale I.N.S.-ului.

                Direcţia Judeţeană de Statistică DOLJ, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

                Direcţia Judeţeană de Statistică DOLJ are ca obiect de activitate colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici,  informării opiniei publice,   asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi non-guvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului.

                În realizarea obiectului  de activitate, ce se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, autorităţii în materie de culegere, adecvarea resurselor, angajamentul privind calitatea în statistici, confidenţialitatea în statistică, imparţialitate şi obiectivitate, metodologia solidă, proceduri statistice adecvate, sarcina de răspuns adecvată pentru respondenţi, eficienţa sub raportul costurilor, relevanţei, precizie şi fiabilitate, promptitudine şi punctualitate, coerenţă şi comparabilitate, accesibilitate şi claritate,  Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj are următoarele atribuţii:

a)     asigură colectarea, procesarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic  Naţional Anual aprobat;

b)     organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS.;

c)     organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică operatorilor economici şi sociali pentru completarea formularelor;

d)     participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;

e)     propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor  asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;

f)      asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea  şi  publicarea  indicatorilor statistici;

g)     furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;

h)     informează din proprie iniţiativă administraţia publică locală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;

i)       prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;

j)       elaborează/proiectează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului spre a fi publicate;

k)      îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul lor de activitate.

                În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj are dreptul:

-     să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care âşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

-     să utilizeze, în afara personalului propriu,  operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de convenţii civile, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;ce amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume împuternicite pentru aceasta în baza Legiii nr.226/2009 privind organizarea statisticii oficiale, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul explicit al furnizorilor de date de a comunica informaţiile,  refuzul nejustificat al furnizorilor de date de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea DJS a documentelor şi evidenţelor necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea DJS, utilizarea de către personalul angajat cât şi de personalul atras temporare a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice în alte scopuri decât cele statistice ;

-     să solicite de la I.N.S. date şi informaţii  statistice  privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.

 

 

 

 Date statistice 
TEMPO-Online - serii de timp
Incepand cu data de 15 aprilie 2014 INS acorda acces gratuit la întreaga baza de date TEMPO-online
Termeni de utilizare TEMPO-Online
Atlas agricol
eDemos - Sistem informational statistic in profil teritorial
 Indicele preturilor de consum
Recensamantul populatiei si locuintelor 1992, 2002, 2011
 Catalogul online al publicatiilor INS 
Oferta si formularul de comanda al publicatiilor INS
 Calendarul comunicatelor de presa al INS
 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA
 Indicatori de dezvoltare durabila - national (IDDR)
Indicatori de dezvoltare durabila - teritorial (IDDT)