Parteneri si legaturi
 Directii teritoriale de Statistica
 Prefectura Judeţului Dolj
 Primăria Municipiului Craiova
 Consiliul Judeţean Dolj
 Camera de Comert si Industrie "Oltenia"
 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
 Alte legaturi utile 
 
 Newsletter signup

Click aici pentru a va abona la newsletter-ul INS.

Statistici Judetene


·   Organizarea administrativ - teritorială

·   Populaţia

o Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

o Populaţia dupa domiciliu, pe sexe şi medii la 1 ianuarie

o Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii

o Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă

o Durata medie a vieţii, pe sexe

o Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii

·   Forţa de muncă

o Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale

o Numărul mediu al salariaţilor

o Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale

o Şomeri înregistraţi şi rata şomajului

·   Condiţii de muncă

·   Veniturile populaţiei

·   Asistenţa socială 

·   Protecţia socială

o Protecţia socială a şomerilor

o Numărul mediu al pensionarilor

o Pensia medie   

·   Sãnãtate

o Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar

o Principalele unităţi sanitare

o Principalele unităţi sanitare cu proprietate privată

·   Educaţie

·   Cultură

o Numărul şi activitatea bibliotecilor

·   Sport

·   Conturi naţionale

   ·   Comert exterior

·   Activitatea întreprinderii

o Unităţile locale active pe activităţi ale economiei naţionale şi clase de marime  

o Cifra de afaceri a unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale

o Personalul unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale

o Investiţiile brute ale unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale

·   Agricultură

o Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi

o Fondul funciar, după modul de folosinţă

o Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole

o Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

o Producţia medie la hectar a principalelor culturi

o Suprafaţa viilor pe rod

o Producţia totală de struguri

o Producţia medie de struguri la hectar

o Producţia totală de fructe

o Efectivele de animale

o Producţia agricolă animală

o Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură

·   Locuinţe şi utilităţi publice

o Canalizare publică şi spaţii verzi

o Fondul de locuinţe

o Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

o Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

o Localităţile în care se distribuie energie termică

o Reţeaua de distribuţie a apei potabile

o Străzile orăşeneşti

·   Transporturi; Poştă şi telecomunicaţii

o Liniile de cale ferată în exploatare

o Drumurile publice

o Transportul urban de pasageri

o Activităţile de poştă şi telegrafie

o Activităţile de telefonie (retea telefonica fixa)

 

·   Turism

o Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică

o Capacitatea şi activitatea de cazare turistică

·   Finanţe

 Date statistice 
TEMPO-Online - serii de timp
Incepand cu data de 15 aprilie 2014 INS acorda acces gratuit la întreaga baza de date TEMPO-online
Termeni de utilizare TEMPO-Online
Atlas agricol
eDemos - Sistem informational statistic in profil teritorial
 Indicele preturilor de consum
Recensamantul populatiei si locuintelor 1992, 2002, 2011
 Catalogul online al publicatiilor INS 
Oferta si formularul de comanda al publicatiilor INS
 Calendarul comunicatelor de presa al INS
 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA
 Indicatori de dezvoltare durabila - national (IDDR)
Indicatori de dezvoltare durabila - teritorial (IDDT)