Parteneri si legaturi
 Directii teritoriale de Statistica
 Prefectura Judeţului Dolj
 Primăria Municipiului Craiova
 Consiliul Judeţean Dolj
 Camera de Comert si Industrie "Oltenia"
 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
 Alte legaturi utile 
 
 Newsletter signup

Click aici pentru a va abona la newsletter-ul INS.

Statistici Regionale


 (Incepand cu anul 2012, datele statistice regionale se regasesc pe site-ul DRS Olt - www.olt.insse.ro)

·   Organizarea administrativ - teritorială

·   Populaţia

o Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

o Populaţia, pe sexe şi medii la 1 iulie

o Populaţia, pe sexe şi medii la 1 ianuarie 

o Populaţia, pe grupe de vârstă

o Miscarea naturală a populaţiei, pe medii

o Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă

o Durata medie a vieţii, pe sexe

o Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii

·   Forţa de muncă

o Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale

o Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe grupe de vârstă, sexe şi medii

o Structura populaţiei ocupate, după nivelul de instruire si pe grupe de vârstă

o Structura populaţiei ocupate, după statutul profesional, pe grupe de vârstă, sexe şi medii

o Structura populaţiei ocupate, pe activităţi ale economiei naţionale si pe grupe de vârstă

o Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale

o Someri înregistraţi şi rata somajului

·   Condiţii de muncă

·   Veniturile populatiei

o Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodarii

o Câstigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale

·   Cheltuieli si consumul populaţiei

o Cheltuielile totale ale principalelor categorii de gospodãrii

·   Locuinte  şi utilităţi publice

o Canalizare publică şi spaţii verzi

o Fondul de locuinţe

o Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

o Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

o Localitaţile în care se distribuie energie termică

o Reţeaua de distribuţie a apei potabile

o Străzile orăşeneşti

·   Asistenţă socială

·   Protectia sociala a somerilor

o Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor

·   Sanatate

o Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar

o Principalele unitaţi sanitare (cu proprietate majoritară de stat)

o Principalele unităţi sanitare cu proprietate privată

·   Educaţie

·   Cultura

o Numărul şi activitatea bibliotecilor

·   Sport

·   Conturi naţionale

o Produsul intern brut, pe categorii de resurse

o Produsul intern brut

·   Activitatea întreprinderii

o Unitătile locale active pe activitaţi ale economiei naţionale si clase de marime

o Cifra de afaceri a unitatilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale

o Personalul unitãţilor locale active pe activitãţi ale economiei naţionale

o Investiţiile brute ale unitãţilor locale active pe activitãţi ale economiei naţionale 

·   Agricultura

o Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi

o Fondul funciar, după modul de folosinţă

o Productia agricolă de bunuri si servicii agricole

o Producţia agricola vegetala, la principalele culturi

o Producţia medie la hectar a principalelor culturi

o Suprafaţa viilor pe rod

o Productia totală de struguri

o Producţia medie de struguri la hectar

o Producţia totală de fructe

o Efectivele de animale

o Producţia agricolă animală

o Parcul de tractoare si principalele masini agricole din agricultură

·   Transporturi; Postă si telecomunicaţii

o Liniile de cale ferată în exploatare

o Drumurile publice

o Transportul urban de pasageri

o Activităţile de poştă şi telegrafie

o Activităţile de telefonie

·   Turism

o Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică

o Capacitatea şi activitatea de cazare turistică

·   Finanţe

 

 Date statistice 
TEMPO-Online - serii de timp
Incepand cu data de 15 aprilie 2014 INS acorda acces gratuit la întreaga baza de date TEMPO-online
Termeni de utilizare TEMPO-Online
Atlas agricol
eDemos - Sistem informational statistic in profil teritorial
 Indicele preturilor de consum
Recensamantul populatiei si locuintelor 1992, 2002, 2011
 Catalogul online al publicatiilor INS 
Oferta si formularul de comanda al publicatiilor INS
 Calendarul comunicatelor de presa al INS
 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA
 Indicatori de dezvoltare durabila - national (IDDR)
Indicatori de dezvoltare durabila - teritorial (IDDT)