Geografia judetului Dolj

Judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, dar poziţia sa în cadrul ţării şi caracterul depresionar al regiunii pe care o ocupă în apropiere de curbura lanţului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrală şi nordică a ţării şi un continentalism mai moderat decât în jumătatea sa estică.

Teritoriul judeţului Dolj se întinde între 43o43′ şi 44o42′ latitudine nordică şi respectiv 22o50′ şi 24o16′ longitudine estică, adică pe aproximativ un grad latitudinal şi un grad şi jumătate longitudinal.

Teritoriul judeţului are o întindere de 7414 km2, ceea ce înseamnă 3,1% din suprafaţa ţării. Din acest punct de vedere Doljul se situează pe locul 7 între unităţile administrativ – teritoriale ale ţării, făcând parte din grupa celor 9 judeţe a căror suprafaţă depăşeşte 7000 km2. Din punct de vedere administrativ, judeţul Dolj este format din 3 municipii, 104 comune şi 378 sate.

Judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, dar poziţia sa în cadrul ţării şi caracterul depresionar al regiunii pe care o ocupă în apropiere de curbura lanţului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrală şi nordică a ţării şi un continentalism mai moderat decât în jumătatea sa estică.

Temperatura medie anuală a fost în 2016 de 12,8oC la staţia de observaţie Calafat (12,0oC la staţia de observaţie Craiova, 12,1oC la staţia de observaţie Bechet şi 12,2oC la staţia de observaţie Băileşti), media lunară cea mai scăzută s-a înregistrat în luna ianuarie (-2,0oC la staţia de observaţie Calafat, -2,8oC la staţia de observaţie Craiova, -3,8oC la staţia de observaţie Bechet şi -3,4oC la staţia de observaţie Băileşti), iar cea mai ridicată în luna iulie (+24,6oC la staţia de observaţie Calafat, +24,0oC la staţia de observaţie Băileşti, +23,9oC la staţia de observaţie Craiova, +24,2 oC la staţia de observaţie Bechet).

Temperatura maximă absolută anu­ală a fost în 2016 de 38,3oC la 1 august la staţia de observaţie Bechet, iar minima absolută  anuală de –21,8oC la 24 ianuarie la staţia de observaţie Băileşti.

Din punct de vedere pluviometric, Doljul se caracterizează prin cantităţi anuale de precipitaţii relativ mici, cantitatea anuală fiind de 726,1 l/m2 la staţia de observaţie Calafat (711,8 l/m2 la staţia de observaţie Craiova, 662,1 l/m2 la staţia de observaţie Bechet, 627,5 l/m2 la staţia de observaţie Băileşti), cantitatea lunară minimă înregistrându-se în luna decembrie 2016 de 0,1 l/m2 la staţia de observaţie Calafat (4,1 l/m2 la staţia de observaţie Craiova, 4,2 l/m2 la staţia de observaţie Bechet, 1,4 l/m2 la staţia de observaţie Băileşti ), iar cea maximă în luna mai 2016 de 103,6 l/m2 la staţia de observaţie Calafat (103,2 l/m2 la staţia de observaţie Bechet) şi în luna martie 2016 de 144,0 l/m2 la staţia de observaţie Craiova (93,6 l/m2 la staţia de observaţie Băileşti).

Reţeaua hidrografică este reprezentată de Dunăre, care curge prin partea de sud – vest şi sud a judeţului pe o distanţă de aproximativ 150 km (între Cetate şi Dăbuleni), având două porturi (Calafat şi Bechet) pe teritoriul acestuia, de Jiu care străbate judeţul de la Filiaşi la Zăval pe o distanţă de 154 km, de lacuri şi iazuri (Bistreţ, Fântâna Banului, Maglavit, Ciuperceni etc).