Geografia judetului Dolj

 

       Judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, dar poziţia sa în cadrul ţării şi caracterul depresionar al regiunii pe care o ocupă în apropiere de curbura lanţului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrală şi nordică a ţării şi un continentalism mai moderat decât în jumătatea sa estică.

        Teritoriul judeţului Dolj se întinde între 43o43′ şi 44o42′ latitudine nordică şi respectiv 22o50′ şi 24o16′ longitudine estică, adică pe aproximativ un grad latitudinal şi un grad şi jumătate longitudinal.

        Teritoriul judeţului are o întindere de 7414 km2, ceea ce înseamnă 3,1% din suprafaţa ţării. Din acest punct de vedere Doljul se situează pe locul 7 între unităţile administrativ – teritoriale ale ţării, făcând parte din grupa celor 9 judeţe a căror suprafaţă depăşeşte 7000 km2. Din punct de vedere administrativ, judeţul Dolj este format din 3 municipii, 104 comune şi 378 sate.

         Judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, dar poziţia sa în cadrul ţării şi caracterul depresionar al regiunii pe care o ocupă în apropiere de curbura lanţului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrală şi nordică a ţării şi un continentalism mai moderat decât în jumătatea sa estică.

          Temperatura medie anuală a fost în anul 2018 de 12,9oC la staţia de observaţie Calafat, de 12,3oC la staţia de observaţie Craiova, 12,2oC la staţia de observaţie Bechet şi 12,4oC la staţia de observaţie Băileşti.

           Media lunară cea mai scăzută s-a înregistrat în luna decembrie (1,5oC la staţia de observaţie Calafat, -0,3oC la staţia de observaţie Craiova, 0,4oC la staţia de observaţie Bechet şi 0,5oC la staţia de observaţie Băileşti), iar cea mai ridicată în luna august (+24,8oC la staţia de observaţie Calafat, +24,2oC la staţia de observaţie Băileşti, +24,0oC la staţia de observaţie Craiova, +23,4 oC la staţia de observaţie Bechet).

           Temperatura maximă absolută anu­ală a fost în 2018 de 36,3oC la 26 august la staţia de observaţie Bechet, iar minima absolută  anuală de –18,4oC la 1 martie tot la staţia de observaţie Bechet.

           Din punct de vedere pluviometric, Doljul se caracterizează prin cantităţi anuale de precipitaţii relativ mici, cantitatea anuală fiind de 617,7 l/m2 la staţia de observaţie Calafat, 725,1 l/m2 la staţia de observaţie Craiova, 651,4 l/m2 la staţia de observaţie Bechet şi 630,2 l/m2 la staţia de observaţie Băileşti.

          Cantitatea lunară minimă s-a înregistrat în luna octombrie 2018 de 1,0 l/m2 la staţia de observaţie Calafat, 5,0 l/m2 la staţia de observaţie Craiova, 4,0 l/m2 la staţia de observaţie Bechet şi 1,4 l/m2 la staţia de observaţie Băileşti, iar cea maximă în luna iuliei 2018 de 100,4 l/m2 la staţia de observaţie Calafat, 148,8 l/m2 la staţia de observaţie Craiova, 158,0 l/m2 la staţia de observaţie Bechet şi 113,6 l/m2 la staţia de observaţie Băileşti.

          Reţeaua hidrografică este reprezentată de Dunăre, care curge prin partea de sud – vest şi sud a judeţului pe o distanţă de aproximativ 150 km (între Cetate şi Dăbuleni), având două porturi (Calafat şi Bechet) pe teritoriul acestuia, de Jiu care străbate judeţul de la Filiaşi la Zăval pe o distanţă de 154 km, de lacuri şi iazuri (Bistreţ, Fântâna Banului, Maglavit, Ciuperceni etc).