Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:

 DRAGOMIR CARMEN – şef serviciu

 e-mail: tele@dolj.insse.ro, telefon: 0251/533960

 Cerere pentru solicitare informaţii în baza Legii 544/2001

 PDF    model_cerere

 WORD  model_cerere

(5 minute – timp mediu estimativ de completare)

Modalitătile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 ♦ Model reclamaţie administrativă – răspuns negativ   

PDF  Model reclamaţie   

WORD  Model reclamaţie

  ♦ Model reclamaţie administrativă – fără răspuns  

PDF  Model reclamaţie   

WORD   Model reclamaţie