Potenţialul cultural al judeţului Dolj

               

              

        

                Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într–o structură largă de unităţi specializate, distincte sub aspectul specificului activităţii, al structurii organizatorice şi al modalităţilor prin care se adresează publicului.

                În judeţul Dolj, în anul 2018, numărul bibliotecilor a fost de 303 unităţi având o evoluţie crescătoare faţă de anul 2017 din care: 3 biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior (la fel ca în anul 2017), 23 biblioteci specializate (la fel ca în anul 2017), 213 biblioteci şcolare (cu 5 biblioteci mai mult decât în anul 2017) şi 64 biblioteci publice (cu 4 biblioteci mai mult decât în anul 2017).

                Numărul volumelor existente în biblioteci a fost de 4947062, în creştere cu 0,6% (31146 volume) faţă de anul precedent. Numărul mediu de volume existente la sfârşitul anului ce revine pe o bibliotecă a fost în anul 2018 de 16326, în scădere cu 395 volume faţă de anul 2017.

                În anul 2018 numărul utilizatorilor activi a fost de 103382, cu 4066 mai mic decât în anul 2017.

                Numărul volumelor eliberate diferiţilor utilizatori a fost de 1187109 volume, revenind 11,5 volume pe utilizator. Comparativ cu anul 2017, s-a înregistrat o scădere a numărului de volume eliberate utilizatorilor cu 6977 volume.

                 Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice care a funcţionat în anul 2018 a cuprins 10 unităţi (cu unul mai mult decât în anul 2017) cu o suprafaţă expoziţională de 38812 mp (cu 1017 mp mai mult decât în anul 2017).

               Numărul bunurilor culturale şi naturale, la 31 decembrie 2018, a fost de 267460, în creştere cu 1054 faţă de anul 2017. Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice a fost de 186031 persoane, în creştere cu 5,9% (10443 persoane) faţă de anul precedent.

               În anul 2018 s-au organizat 26 expoziţii de bază, cu 3 mai mult ca în anul 2017 şi 97 expoziţii temporare faţă de 73 în anul 2017.

               Expoziţiile temporare au cuprins 49 expoziţii la sediu şi 4 expoziţii itinerante (toate organizate în ţară), 38 expoziţii găzduite de alte muzee, 5 organizate în colaborare cu alte muzee (în ţară) şi una organizată în colaborare cu alte muzee (în străinătate).

                Numărul publicaţiilor muzeelor şi colecţiilor publice în anul 2018 a fost de 12 (cu 3 mai mult decât  în anul 2017) cu un tiraj total anual de 3310 exemplare (2200 în anul 2017).

                În anul 2018, în judeţul Dolj, teatrele şi instituţiile muzicale au fost în număr de 5, la fel ca în anul 2017.

                 Activitatea teatrelor şi instituţiilor asimilate s-a materializat într-un număr de 466 spectacole şi concerte în anul 2018 (cu 307 mai puţine decât în anul 2017), la care au participat un număr de 639353 per­soane (cu 31520 persoane mai multe decât în anul 2017). Din cele 466 spectacole şi concerte susţinute în anul 2018 de teatrele şi instituţiile muzicale, 320 au fost susţinute în sala proprie. În anul 2018, din totalul spectacolelor şi concertelor susţinute, 37 au fost premiere cu 40 mai puţine decât în anul 2017.

                În anul 2018, din totalul spectatorilor şi auditorilor la teatre şi instituţii muzicale, 78,4% au participat la orchestre populare (74,0% în anul 2017), 11,2% la teatrele de păpuşi şi marionete (10,5% în anul 2017), 4,9% au participat la spectacole oferite de teatre dramatice (6,3% în anul 2017), 2,4% la filarmonică şi orchestre simfonice (5,6% în anul 2017), 3,1% la operă şi teatre muzicale de estradă şi de operetă (3,6% în anul 2017).

                În anul 2018, în judeţul Dolj, activitatea editorială s-a concretizat în apariţia a 2 cotidiene tipărite (la fel ca în anul 2017) şi 4 online, cu un tiraj anual de 183 mii exemplare (190 mii exemplare în anul 2017) şi a 2 necotidiene tipărite (la fel ca în anul 2017) şi 2 online, cu un tiraj anual de 46,0 mii exemplare (cu 6,5 mii exemplare mai puţin decât în anul 2017).