Potenţialul cultural al judeţului Dolj

               

              

                Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într–o structură largă de unităţi specializate, distincte sub aspectul specificului activităţii, al structurii organizatorice şi al modalităţilor prin care se adresează publicului.

                În judeţul Dolj, în anul 2017, numărul bibliotecilor a fost de 294 unităţi având o evoluţie descrescătoare faţă de anul 2016 din care: 3 biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior (la fel ca în anul 2016), 23 biblioteci specializate (cu3 mai puţin decât în anul 2016), 208 biblioteci şcolare (cu 7 biblioteci mai puţin decât în anul 2016) şi 60 biblioteci publice (cu 8 biblioteci mai puţin decât în anul 2016).

                Numărul volumelor existente în biblioteci a fost de 4915916, în scădere cu 2,2% (110249 volume) faţă de anul precedent. Numărul mediu de volume existente la sfârşitul anului ce revine pe o bibliotecă a fost în anul 2017 de 16721, în creştere cu 611 volume faţă de anul 2016.

                În anul 2017 numărul utilizatorilor activi a fost de 107448, cu 4129 mai mic decât în anul 2016.

                Numărul volumelor eliberate diferiţilor utilizatori a fost de 1194086 volume, revenind 11 volume pe utilizator. Comparativ cu anul 2016, s-a înregistrat o scădere a numărului de volume eliberate utilizatorilor cu 124702 volume.

               Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice care a funcţionat în anul 2017 a cuprins 9 unităţi (la fel ca în anul 2016) cu o suprafaţă expoziţională de 37795 mp (la fel ca în anul 2016).

               Numărul bunurilor culturale, la 31 decembrie 2017, a fost de 266406, în creştere cu 728 faţă de anul 2016. Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice a fost de 175588 persoane, în scădere cu 5,8% (10728 persoane) faţă de anul precedent.

               În anul 2017 s-au organizat 23 expoziţii de bază, cu 2 mai mult ca în anul 2016 şi 73 expoziţii temporare faţă de 55 în anul 2016.

               Expoziţiile temporare au cuprins 48 expoziţii la sediu şi 4 expoziţii itinerante (toate organizate în ţară), 19 expoziţii găzduite de alte muzee, 2 organizate de alte muzee (în ţară) şi 2 organizate în colaborare cu alte muzee (în ţară).

               Numărul publicaţiilor muzeelor şi colecţiilor publice în anul 2017 a fost de 9 (cu 2 mai mult decât  în anul 2016) cu un tiraj total anual de 2200 exemplare (1750 în anul 2016).

               În anul 2017, în judeţul Dolj, teatrele şi instituţiile muzicale au fost în număr de 5, la fel ca în anul 2016.

              Activitatea teatrelor şi instituţiilor asimilate s-a materializat într-un număr de 773 spectacole şi concerte în anul 2017 (cu 41 mai multe decât în anul 2016), la care au participat un număr de 607833 per­soane (cu 258181 persoane mai multe decât în anul 2016). Din cele 773 spectacole şi concerte susţinute în anul 2017 de teatrele şi instituţiile muzicale, 376 au fost susţinute în sala proprie. În anul 2017, din totalul spectacolelor şi concertelor susţinute, 77 au fost premiere cu 24 mai multe decât în anul 2016.

                În anul 2017, din totalul spectatorilor şi auditorilor la teatre şi instituţii muzicale, 74,0% au participat la orchestre populare (54,3% în anul 2016), 10,5% la teatrele de animaţie (19,8% în anul 2016), 6,3% au participat la spectacole oferite de teatre dramatice (9,9% în anul 2016), 5,6% la filarmonică şi orchestre simfonice (10,5% în anul 2016), 3,6% la operă şi teatre muzicale de estradă şi de operetă (5,5% în anul 2016).

                În anul 2017, în judeţul Dolj, activitatea editorială s-a concretizat în apariţia a 2 cotidiene tipărite (la fel ca în anul 2016) şi 4 online, cu un tiraj anual de 190 mii exemplare (172 mii exemplare în anul 2016) şi a 2 necotidiene tipărite (la fel ca în anul 2016) şi 2 online, cu un tiraj anual de 52,5 mii exemplare (cu 22,5 mii exemplare mai puţin decât în anul 2016).