Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârsta, la 1 iulie 2012-2016