Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††- mii lei -

Judeţul

 

Cheltuieli cu protecţia socială

2012

2013

2014

2015

2016

DOLJ

 

 

 

 

 

Total

52807,7

47265,4

45997,2

39041,3

34227,4

Indemnizaţie de şomaj(someri cu experienta Ón munca)

31005,1

27169,7

27446,8

23321,8

19917,1

Indemnizaţie de şomaj(someri fără experienta Ón munca)

2720,7

3116,6

2498,2

1815,0

1227,7

Cheltuieli pentru formarea profesională

72,1

36,7

58,4

61,5

56,7

Plata absolvenţilor

683,5

607,5

537,4

654,6

658,7

Plăţi pentru stimularea absolvenţilor

33,8

33,7

38,8

36,5

27,7

Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează Ónainte de expirarea perioadei de şomaj

210,1

198,5

288,8

309,0

272,1

Combaterea marginalizării sociale

330,0

200,2

167,4

98,9

45,9

Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă

153,0

197,1

106,0

62,5

67,0

Plăţi pentru stimularea angajatorilor care Óncadrează şomeri din categoria defavorizaţi

831,8

1228,0

1617,6

1845,9

2086,1

Plăţi compensatorii efectuate Ón cadrul programelor de restructurare, privatizare şi lichidare

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli

16767,6

14477,4

13237,8

10835,6

9868,4

 

††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux